Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Ασκήσεις της ΑΟΔΕ


ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Εάν μια επιχείρηση διπλασιάσει την παραγωγικότητα της εργασίας της, μπορεί να μειώσει κατά 50% τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτήν, διατηρώντας, ωστόσο, την ίδια παραγωγή.

2. Εάν τα κέρδη σε μια επιχείρηση είναι 3200 και τα χρησιμοποιούμενα κεφάλαια είναι 10.000 τότε ο διπλασιασμός της οικονομικής αποδοτικότητας σημαίνει ότι και τα κέρδη γίνονται 6.400.

3. Ένας μαθητής τριπλασίασε τις ώρες διαβάσματος και το βαθμό αποδοτικότητας του σε ένα μάθημα, με αποτέλεσμα να τετραπλασιάσει το βαθμό του στην εξέταση συγκεκριμένου μαθήματος

4. Μία επιχείρηση μείωσε τα παραγωγικά της μέσα στις μισές ποσότητες και διπλασίασε την παραγωγικότητά της. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή της παρέμεινε η ίδια.


5. Μία επιχείρηση τον μήνα Απρίλιο παρήγαγε 20 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 10 εργάτες. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση αυτή τον μήνα Απρίλιο ήταν ίση με:
α. 200.
β. 20.
γ. 2.
δ. 0,5.

6. Μια επιχείρηση «Κ» χρησιμοποιεί 5 υπερσύγχρονα μηχανήματα και παράγει 1200 μονάδες προϊόντος το μήνα Απρίλιο. Τον ίδιο μήνα η παραγωγικότητα είναι 200 μονάδες προϊόντος ανά εργάτη, το καθαρό κέρδος είναι 50.000€ και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια είναι 80.000€.

α. ο αριθμός των εργατών που απασχολεί είναι:
i. 6
ii. 5
iii. 4

β. Η παραγωγικότητα ανά μηχάνημα είναι:
i. 200 μονάδες προϊόντος
ii. 240 μονάδες προϊόντος
iii. 100 μονάδες προϊόντος

γ. Η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι:
i. 160%
ii. 41,6%
iii. 62,5%


7. Μια επιχείρηση παράγει 10.000 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 5 εργάτες το μήνα Αύγουστο με κέρδη 6.000 χρηματικές μονάδες. Το Σεπτέμβριο παρήγαγε 12.000 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 10 εργάτες με κέρδη 4.000 χρηματικές μονάδες. Τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια για το μήνα Αύγουστο αξιολογήθηκαν σε 15000 χρηματικές μονάδες και το μήνα Σεπτέμβριο σε 25000 χρηματικές μονάδες.


Α. Η παραγωγικότητα εργασίας ήταν καλύτερη:
α. το μήνα Αύγουστο.
β. το μήνα Σεπτέμβριο.

Β. Η οικονομική αποδοτικότητα ήταν καλύτερη:
α. το μήνα Αύγουστο.
β. το μήνα Σεπτέμβριο.

Γ. Οι στόχοι της επιχείρησης ήταν να παραχθούν το μήνα Αύγουστο 12.000 μονάδες και το μήνα Σεπτέμβριο 12.500 μονάδες. Ποιο μήνα από τους δύο η επιχείρηση είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς την παραγωγή;
α. το μήνα Αύγουστο.
β. το μήνα Σεπτέμβριο.
8. Αν τα έσοδα μιας επιχείρησης είναι 800.000 και τα έξοδα της είναι 300.000, ενώ τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια είναι 1.000.000 χρηματικές μονάδες, τότε η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι:
α. 80%.
β. 50%.
γ. 30%.
δ. κανένα από τα παραπάνω

9. Σε μια επιχείρηση απασχολούνται 50 εργάτες και παράγονται 4.000 μονάδες προϊόντος. Για να παράγει 5.280 μονάδες προϊόντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα εργασίας της κατά 10%, η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει επιπλέον:
α. 60 εργάτες
β. 30 εργάτες
γ. 10 εργάτες
δ. 20 εργάτες

10. Μια επιχείρηση τον μήνα Μάιο παρήγαγε 60 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας 20 εργάτες. Η παραγωγικότητα της εργασίας στην επιχείρηση αυτή τον μήνα Μάιο είναι:
α. 100
β. 10
γ. 0,5
δ. 3

11. Μια επιχείρηση παράγει 1.000 μονάδες προϊόντος. Η οικονομική αποδοτικότητα της είναι 80%. Τα χρησιμοποιούμενα κεφάλαια είναι 5.000 χρηματικές μονάδες και το κόστος παραγωγής 5.000 χρηματικές μονάδες. Η τιμή πώλησης του προϊόντος είναι:
α. 50
β. 9
γ. 5
δ. 3

12. Μια επιχείρηση επίπλων τον μήνα Ιανουάριο απασχολούσε 10 εργάτες και η παραγωγικότητα της εργασίας ήταν 800 μονάδες . Τον μήνα Φεβρουάριο μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων κατά δύο και πέτυχε παραγωγικότητα 1.000 μονάδες. Η επιχείρηση ως προς τον όγκο παραγωγής πέτυχε:
α. καλύτερο αποτέλεσμα
β. χειρότερο αποτέλεσμα
γ. το ίδιο αποτέλεσμα
δ. κανένα από τα παραπάνω.

13. Σε μια επιχείρηση που παράγει 600 μονάδες προϊόντος, με τιμή πώλησης 80 ευρώ, κόστος παραγωγής 30.000 ευρώ και χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια 30.000 ευρώ, η οικονομική αποδοτικότητα είναι:
α. 60%
β. 90%
γ. 50%
δ. 30%


14. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους τύπους που χρησιμοποιήσατε καθώς και τους υπολογισμούς σας.

15. Μια επιχείρηση «Α» παρήγαγε 25.850 μονάδες προϊόντος με την χρήση 40 μηχανημάτων. Η επιχείρηση πούλησε όλες τις μονάδες που παρήγαγε με 18 € την κάθε μία. Το συνολικό της κόστος ήταν 265.300 € και τα χρηματικά κεφάλαια που χρησιμοποίησε ήταν αξίας 800.000 €.
i . Να βρεθεί η παραγωγικότητα του κεφαλαίου (ως κεφάλαιο ορίζονται όλα τα παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων) .
i i . Η οικονομική αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων (ως κέρδη ορίζεται η διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικών εξόδων

16. Μια επιχείρηση το Μάρτιο παρήγαγε 12.000 μονάδες προϊόντος χρησιμοποιώντας δέκα εργάτες. Τον Απρίλιο παρήγαγε 9.600 μονάδες προϊόντος με άγνωστο αριθμό εργατών. Τον Απρίλιο η παραγωγικότητα ήταν 1.200. Το αποτέλεσμα του Απριλίου από άποψη παραγωγικότητας ήταν καλύτερο ή χειρότερο;

17. Μια αγροτική επιχείρηση καλλιεργεί 30 στρέμματα με σιτάρι. Αν η συνολική παραγωγή της επιχείρησης είναι 120 τόνοι, να υπολογίσετε την παραγωγικότητα του εδάφους. Αν η επιχείρηση είχε στόχο να παράγει 150 τόνους, ποια η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης;

18. Μια επιχείρηση το έτος 2009 παρήγαγε 100.000 μονάδες προϊόντος, χρησιμοποιώντας 200 εργαζόμενους. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης το έτος 2009 ανήλθε στα 500.000 ευρώ και η οικονομική της αποδοτικότητα ήταν ίση με 0,10. Να βρεθούν η παραγωγικότητα της εργασίας και τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια της επιχείρησης.

19. Σε μια επιχείρηση παράγονται 4.000 μονάδες προϊόντος και απασχολούνται 10 εργάτες. Εάν η παραγωγικότητα της εργασίας διπλασιασθεί, πόσοι νέοι εργάτες πρέπει να προσληφθούν για να παράγουν 20.000 μονάδες προϊόντος.

20. Σε μια επιχείρηση παράγονται 400 μονάδες προϊόντος και το κόστος είναι 4.800€. Η τιμή πώλησης του προϊόντος είναι 20€ και τα χρησιμοποιούμενα κεφάλαια 10.000€. Να βρεθεί η οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου