Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

4ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει στην οικονομική λειτουργία.
Μονάδες 4
Α.2 Η αποτελεσματικότητα αφορά κυρίως στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και εκφράζει τις θυσίες (κόστη) που γίνονται για την επίτευξη ενός αποτελέσματος.
Μονάδες 4
Α.3 Στο δημοκρατικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισμένος.
Μονάδες 4
Α.4 Σύμφωνα με τον F. Herzberg, οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης–προαγωγών του εργαζομένου ανήκουν στην κατηγορία των παραγόντων που ονομάζονται «κίνητρα».
Μονάδες 4

Α.5 Ένα στοιχείο της διαδικασίας αποτελεσματικής μετάδοσης του μηνύματος είναι ο έλεγχος από τον πομπό αν τελικά το μήνυμά του ελήφθη, ερμηνεύθηκε και κατανοήθηκε από το δέκτη.
Μονάδες 4
Α.6 Η γλώσσα του σώματος συνήθως είναι λιγότερο ειλικρινής από τη γλώσσα του λόγου στην προφορική επικοινωνία.
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.Α.7 Η διαμόρφωση των στρατηγικών και πολιτικών της επιχείρησης περιλαμβάνεται
α. στην οργάνωση.
β. στον έλεγχο.
γ. στον προγραμματισμό.
δ. στη διεύθυνση.
Μονάδες 6

Α.8 Η δημιουργία δικτύου πωλήσεων ή διανομής αποτελεί λειτουργικό στόχο της επιχείρησης, ο οποίος αναφέρεται
α. στα συνολικά μεγέθη της επιχείρησης.
β. στην αγορά.
γ. στις καινοτομίες.
δ. στην παραγωγή.
Μονάδες 6

Α9 Ποια από τις παρακάτω ενέργειες δεν ανήκει στις βασικές ενέργειες της ενεργητικής ακρόασης:
α. η ενθάρρυνση του πομπού να εκφράσει άνετα αυτό που επιθυμεί
β. ο έλεγχος  από το δέκτη αν έχει συλλάβει και κατανοήσει σωστά το μήνυμα
γ. ο έλεγχος των προκαταλήψεων του δέκτη και της πιθανής ευαισθησίας του στις λέξεις ή τα χαρακτηριστικά του πομπού
δ. η ενσυναίσθηση
Μονάδες 6

Α.10 Να αναφέρετε τις απόψεις του H. Fayol για την Οργάνωση και ∆ιοίκηση (Management).
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Να περιγράψετε το τεχνολογικό, το πολιτισμικό και το πολιτικό περιβάλλον, τα οποία εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 12

Β.2 Από τα κυριότερα εμπόδια να αναλύσετε :
           α. την υπερευαισθησία
Μονάδες 5
           β. την υπερφόρτωση
Μονάδες 5
           γ. τις διαφορετικές αντιλήψεις
Μονάδες 10Β.3 Να περιγράψετε τις φυσιολογικές – βιολογικές ανάγκες, τις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης και τις ανάγκες ολοκλήρωσης, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του Α. Maslow.
Μονάδες 18
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου