Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

3ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1 Η φύση, η δομή, η λειτουργία, η ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, και η εξέλιξη των κοινωνιών συνδέεται άμεσα με το θεσμό της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.2 Οι λειτουργικοί στόχοι είναι αυτοί που επίσημα η επιχείρηση διατυπώνει στο καταστατικό της.
Μονάδες 4
Α.3 Ο Henri Fayol στις επιχειρησιακές λειτουργίες προσθέτει και τις λειτουργίες της διοίκησης.
Μονάδες 4
Α.4 Τα βασικά στοιχεία του management, δηλαδή οι έννοιες, οι αρχές και οι θεωρίες έχουν γενική ισχύ και καθολική εφαρμογή.
Μονάδες 4
Α.5 Οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικές.
Μονάδες 4
Α.6 Η παρακινητική δύναμη των αναγκών είναι αντίστροφη του βαθμού ικανοποίησής τους, σύμφωνα με τη θεωρία του F. Herzberg.
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Το κοινό χαρακτηριστικό ενός ιδιωτικού και ενός δημόσιου νοσοκομείου είναι ότι και τα δύο:
α. αποτελούν επιχειρήσεις.
β. συνδέονται με το στοιχείο του κινδύνου.
γ. αποτελούν παραγωγικές μονάδες.
δ. εξαρτώνται από το μηχανισμό της αγοράς.
Μονάδες 6
Α.8 Η ενέργεια του σχεδιασμού προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών ανήκει στην:
α. παραγωγική λειτουργία.
β. εμπορική λειτουργία.
γ. οικονομική λειτουργία.
δ. λειτουργία προμηθειών.
Μονάδες 6


Α9 Η ομαδική σκέψη (groupthink) είναι:
α. ψυχοδυναμικό φαινόμενο που συνδέεται με την ψυχολογία των ατόμων και της ομάδας
β. η σκέψη που εξαλείφει τη λογοκρισία
γ. η σκέψη που αυξάνει τη λογική κρίση της ομάδας
δ. όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 6
:
Α10 Να αναφέρετε τα σημαντικότερα εμπόδια που αφορούν τον δέκτη, τον πομπό, και το περιβάλλον καθώς και να αναπτύξετε τους ασαφείς στόχους.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Με βάση το κριτήριο του συνολικού προσανατολισμού της συμπεριφοράς του ηγέτη, να περιγράψετε τη συμπεριφορά του ηγέτη που είναι «προσανατολισμένη στα καθήκοντα».
Μονάδες 10
Β.2 Από τις βασικές πηγές δύναμης του ηγέτη, να περιγράψετε τη δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας.
Μονάδες 10

Β3 Από τη διαδικασία της επικοινωνίας :
α. να αναπτύξετε τη διαδικασία της διαπροσωπικής επικοινωνίας
 Μονάδες 10
β. να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της επικοινωνίας.
Μονάδες 5

γ. τι γνωρίζετε για τους θορύβους.
Μονάδες 5
δ. να αναπτύξετε την επικοινωνία στο πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης.
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου