Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

9ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΑΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α΄
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η πορεία της κεφαλαιαγοράς και των εισοδημάτων περιλαμβάνεται στο Οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης.
β. Η συστηματική παρακολούθηση των ενεργειών των διαφόρων μελών της επιχείρησης, για την εξακρίβωση και τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί, ανήκει στη λειτουργία του Προγραμματισμού της Οργάνωσης και Διοίκησης - Management.
γ. Η ταμειακή λειτουργία είναι μία επιμέρους λειτουργία της Διοίκησης Πωλήσεων.
δ. Ο Max Weber θεωρεί ως δύναμη «τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να είναι σε θέση να επιβάλλει τις δικές του επιθυμίες μέσα από μια κοινωνική σχέση, παρά την αντίσταση».
ε. Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής – παρακίνησης του F. Herzberg, η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόμενος ανήκουν στους παράγοντες που ονομάζονται «κίνητρα».
στ. Μία από τις ενέργειες του καλού προϊσταμένου που μπορεί να παρακινήσει τους συνεργάτες του για υψηλή απόδοση είναι η ελευθερία πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συμμετοχή με ιδέες και προτάσεις.
Μονάδες 24
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α2 μέχρι και Α4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Η παραγωγικότητα της εργασίας ορίζεται ως ο λόγος:
α. αριθμός εργαζομένων προς ποσότητα παραγωγής.
β. ποσότητα παραγωγής προς αριθμό εργαζομένων.
γ. καθαρό κέρδος ή ζημία προς χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια.
δ. χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια προς καθαρό κέρδος ή ζημία.
Μονάδες 6
Α3. Η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ανήκει:
α. στην Εμπορική λειτουργία.
β. στη λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων.
γ. στην Οικονομική λειτουργία.
δ. στη λειτουργία της Πληροφόρησης.
Μονάδες 6
Α4. Η ομαλή εγκατάσταση του προσωπικού στις διάφορες θέσεις εργασίας με κατάλληλα προγράμματα προσανατολισμού και εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοπροσλαμβανομένων γίνεται από τη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο της λειτουργίας:
α. της Εκπαίδευσης - Ανάπτυξης.
β. του Προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού.
γ. των Εργασιακών σχέσεων.
δ. των Προσλήψεων.
Μονάδες 6
Α5. Από τη βελτίωση του μηνύματος να περιγράψετε την Σαφήνεια ακρίβεια.
Μονάδες 8
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β΄
Β1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση αποτελεί ένα θεμελιώδη θεσμό.
Μονάδες 20
Β2. Να αναλύσετε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας
Μονάδες 20
Β3. Τι προϋποθέτει η παρακίνηση του εργαζομένου για απόδοση, σύμφωνα με τη θεωρία των προσδοκιών;
Μονάδες 10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου