Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

7ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΒΔΟΜΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 Οι παραγωγικές μονάδες, που δεν είναι επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν τα προϊόντα τους έναντι μιας αξίας ανταλλαγής μέσω του μηχανισμού της αγοράς και η επιβίωσή τους δεν εξαρτάται από αυτό.
Μονάδες 4
Α.2 Αντικείμενο της διοίκησης των πωλήσεων είναι η ανάπτυξη εκείνων των δραστηριοτήτων, που έχουν στόχο να προσελκύσουν και να πείσουν τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της επιχείρησης.
Μονάδες 4
Α.3 Η οικονομική αποδοτικότητα εκφράζεται από τον λόγο: παραχθέντα αγαθά (υπηρεσίες ή προϊόντα) προς παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.
Μονάδες 4
Α.4 O Henri Fayol ανέπτυξε γραφικές μεθόδους απεικόνισης σχεδίων, με στόχο τον καλύτερο διοικητικό έλεγχο.
Μονάδες 4

Α.5 Η ικανότητα μετάδοσης και σύλληψης μηνύματος συμπεριλαμβάνεται στα ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια

Μονάδες 4


Α.6 Η τάση του δέκτη να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ότι αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται δεν αποτελεί εμπόδιο επικοινωνίας.
Μονάδες 4
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Σύμφωνα με τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, ένας από τους βασικούς παράγοντες «υγιεινής» ή «διατήρησης» είναι:
α. η αναγνώριση των προσπαθειών, των επιδόσεων και των όσων προσφέρει ο εργαζόμενος.
β. οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης - προαγωγών του εργαζομένου.
γ. η σιγουριά που αισθάνεται στη δουλειά του ο εργαζόμενος.
δ. το περιεχόμενο της εργασίας που κάνει ο εργαζόμενος, δηλαδή το πόσο ενδιαφέρον και σημαντικό το θεωρεί.
Μονάδες 6
Α.8 Οι παραδόσεις μιας κοινωνίας περιλαμβάνονται:
α. στο Νομικό περιβάλλον της επιχείρησης.
β. στο Πολιτισμικό περιβάλλον της επιχείρησης.
γ. στο Κοινωνικό περιβάλλον της επιχείρησης.
δ. στο Πολιτικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Μονάδες 6


Α.9 Σύμφωνα με τη θεωρία των αναγκών του Α. Maslow, οι ανάγκες που έχει ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρα, τα οράματα και τις προσδοκίες του ανήκουν:
α. στις εγωιστικές ανάγκες ή ανάγκες αναγνώρισης.
β. στις κοινωνικές ανάγκες.
γ. στις ανάγκες για ασφάλεια.
δ. στις ανάγκες ολοκλήρωσης.
Μονάδες 6

:
Α.10 Από τις βασικές πηγές δύναμης του αποτελεσματικού ηγέτη, να αναπτύξετε τη δύναμη της πληροφόρησης (προτύπου) και τη δύναμη των ειδικών.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1
α. τι γνωρίζετε για τη βελτίωση της επικοινωνίας.
Μονάδες 12
β. να αναλύσετε την προετοιμασία της επικοινωνίας.
Μονάδες 8

Β.2 Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε:
α. τη λειτουργία των δημόσιων σχέσεων.
Μονάδες 12
β. τη λειτουργία της έρευνας και ανάπτυξης.
Μονάδες 10
Β.3 Από τις λειτουργίες της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης-Management να περιγράψετε τη λειτουργία του ελέγχου.
Μονάδες 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου