Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

1o. Γενικό ΔιαγώνισμαΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1 Η οικονοµική αποδοτικότητα εκφράζεται από το λόγο καθαρό κέρδος ή ζηµιά προς χρησιµοποιηθέντα κεφάλαια.
Μονάδες 4
Α2 Η επιτροπή που δημιουργείται από τον διευθυντή της επιχείρησης για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος αποτελεί μορφή κάθετης επικοινωνίας.
Μονάδες 4
Α3 Η παραγωγική λειτουργία συγκαταλέγεται στις "δευτερεύουσες" επιχειρησιακές λειτουργίες.
Μονάδες 4
Α4 Μια βασική ενέργεια της ενεργητικής ακρόασης είναι η συγκέντρωση της προσοχής του δέκτη, για να συλλάβει συνολικά το µήνυµα και να αποφύγει τα βιαστικά συµπεράσµατα, πριν ακόµη ολοκληρωθεί το µήνυµα.
Μονάδες 4
Α5 Σύµφωνα µε τη θεωρία υγιεινής - παρακίνησης του F. Herzberg, η ύπαρξη των παραγόντων "υγιεινής" ή "διατήρησης" στο χώρο της εργασίας εξασφαλίζει µεν τη µη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων, αλλά δεν δηµιουργεί καµία ευχαρίστηση και παρακίνηση για υψηλή απόδοση.
Μονάδες 4
Α6 Ο αποτελεσματικός ηγέτης θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη και την εξουσία που διαθέτει και τις πηγές απ΄ όπου τις αντλεί.
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α7 Στο πλαίσιο των αρχών του management, πολύ µεγάλη έµφαση στα υψηλά ιεραρχικά επίπεδα της οργανωτικής και διοικητικής πυραµίδας δόθηκε από τον:
α. Fraderick Taylor
β. Henri Fayol
γ. Max Weber
δ. Gantt.
Μονάδες 6
Α8 Σύµφωνα µε τον Α. Maslow, την ανώτερη κατηγορία αναγκών και την τελευταία από άποψη προτεραιότητας αποτελούν οι:
α. κοινωνικές ανάγκες
β. ανάγκες για ασφάλεια
γ. φυσιολογικές - βιολογικές ανάγκες
δ. ανάγκες ολοκλήρωσης.
Μονάδες 6

Α9 Η μορφή επικοινωνίας που αντιστοιχεί στο αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας σε μία οργάνωση είναι:
α. η από πάνω προς τα κάτω κάθετη επικοινωνία
β. η από προς τα κάτω προς τα πάνω κάθετη επικοινωνία
γ. η οριζόντια επικοινωνία
δ. όλα τα παραπάνω.
Μονάδες 6
Α10 Να περιγράψετε τα προβλήματα λειτουργίας των ομάδων.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β1 Η επιχείρηση αποτελεί µια κοινωνική πραγματικότητα ή "κοινωνική κατασκευή". Τι σηµαίνει αυτό;
Μονάδες 18
Β2 Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του ηγέτη, η οποία είναι "προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους".
Μονάδες 12
Β3 Από τα εµπόδια που παρεμβάλλονται και κάνουν δύσκολη την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων να περιγράψετε:
α. την κακή επιλογή τρόπου και µέσου
β. την έλλειψη ενδιαφέροντος/απροσεξία.
Μονάδες 20
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου