Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

ΑΟΘ ΙΙ ΕΠΑΛ ΚΕΦ7_2ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7Ο.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΕΠΑΛ
1Η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α΄
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
α. Το μέγεθος της παραοικονομίας διαφέρει από χώρα σε χώρα, άρα και οι συγκρίσεις είναι προβληματικές.
β. Το κατακεφαλήν ΑΕΠ μας πληροφορεί για την οικονομική ευημερία μιας χώρας.
γ. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ο ιδεώδης δείκτης μέτρησης της οικονομικής ευημερίας μιας χώρας.
δ. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή του ΑΕΠ τόσο πιο υψηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας.
ε. Ο αποπληθωριστής τιμών μετρά την τιμή του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την τιμή του στο έτος βάσης.
στ. Το ονομαστικό ΑΕΠ μετρά την πραγματική αξία της παραγωγής μιας οικονομίας σε τρέχουσες τιμές.
Α2. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις.
1.     Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :
ΕΤΗ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2010
10
10
2011
15
15
2012
20
8
Ο ΔΤΚ του έτους 2012 με βάση το 2010 είναι:
Α. 100
Β. 150
Γ. 200
Δ. Κανένα από τα παραπάνω

2.     Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :
ΕΤΗ
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
2012
-
2013
50%
2014
20%
Ο ΔΤΚ του έτους 2014 με βάση το 2012 είναι:
Α. 180
Β. 150
Γ. 100
Δ. Κανένα από τα παραπάνω

3.     Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :
ΕΤΗ
ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2013
8
10
2014
10
20
2015
15
25
Το πραγματικό ΑΕΠ του 2015 με βάση το 2014 είναι:
Α. 200
Β. 250
Γ. 100
Δ. Κανένα από τα παραπάνω

4.     Δίνεται ο παρακάτω πίνακας :
ΕΤΗ
ΤΙΜΗ
ΔΤΚ
2013

80
2014
10
100
2015
15
250
Η τρέχουσα τιμή του 2013  είναι:
Α. 4
Β. 12
Γ. 8
Δ. 6
Μονάδες 50
ΘΕΜΑ Β΄
Β1. Από τις αδυναμίες του ΑΕΠ να αναλύσετε τη σύνθεση και κατανομή της παραγωγής.
Β2. Τι ονομάζουμε Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν.
Μονάδες 10
2Η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ΄
Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για την οικονομία μιας χώρας:
ΕΤΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΕΠ Τρέχουσες
Εκ €
2009
700.000
100
1.400
2010
740.000
112
1.568
2011
850.000
120
1.620
Α. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2009
Β. Την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2010-2011.
Γ. Το κατακεφαλήν εισόδημα των ετών 2010 και 2011 σε σταθερές τιμές του 2009.
Δ. Να υπολογίσετε το ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των ετών 2010 και 2011.
ΘΕΜΑ Δ΄
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία, που παράγει ένα μόνο αγαθό :
ΕΤΗ
ΑΕΠ τρέχουσες
Εκ €
ΔΤΚ
ΑΕΠ σε σταθερές
Πληθωρισμός
2011
500
100

-
2012
520


2
2013

105
515

2014
560
110


Δ1. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα.
Δ2. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2013 – 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου