Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

2ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1 Οι στόχοι της επιχείρησης ιεραρχούνται ανάλογα µε το
συσχετισµό δύναµης των οµάδων που ασκούν επίδραση σ’ αυτή.

Μονάδες 4

Α.2 Οι ηγέτες διαλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τη δύναμη της αναφοράς, του ειδικού και της ανταμοιβής και λιγότερο τη δύναμη της τιμωρίας.

Μονάδες 4

Α.3 Σύµφωνα µε τη θεωρία του Α. Μaslow, απαιτείται να
ικανοποιηθεί πλήρως µια κατηγορία ανθρώπινων αναγκών για να εµφανισθεί η επόµενη.

Μονάδες 4

Α.4 Οι οικονοµικοί παράγοντες είναι το βασικότερο στοιχείο του περιβάλλοντος της επιχείρησης και η επίδρασή τους έχει καθοριστική σηµασία για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης.

Μονάδες 4

Α.5 Μετά από συστηματική έρευνα που έγινε από τον Lewin και τους συνεργάτες του πάνω στον τρόπο συμπεριφοράς του ηγέτη προς την ομάδα, προσδιορίστηκαν δύο βασικά πρότυπα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των αποφάσεων .

Μονάδες 4

Α.6 Η εµπορική λειτουργία περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες
που είναι απαραίτητες, προκειµένου η επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά.

Μονάδες 4


Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α7 Οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία, που οφείλεται:
α. Στα βιαστικά συμπεράσματα
β. Στην υπερευαισθησία
γ. Στις σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη
δ. στους κώδικες.
Μονάδες 6
Α.8 Η ενεργοποίηση όλων των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων προς όφελος της επιχείρησης, αλλά και του ίδιου του στελέχους της εντάσσεται στη λειτουργία:
α. του προγραµµατισµού.
β. της οργάνωσης.
γ. της ∆ιεύθυνσης.
δ. του ελέγχου.

Μονάδες 6


Α9 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ανήκει στο εξουσιοδοτικό πρότυπο :
α. ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές στους συνεργάτες του.
β. Συνήθως αφορά τον τρόπο διοίκησης σε εργαζόμενους μορφωμένους, με υψηλές δεξιότητες ή πολλή εμπειρία
γ. Ο ρόλος του ηγέτη είναι περιορισμένος.
δ. κανένα από τα παραπάνω.
Μονάδες 6
:
Α.10 Ποιες ανθρώπινες ανάγκες εντάσσει ο A. Maslow στις
κοινωνικές ανάγκες και ποια η προϋπόθεση, ώστε αυτές να γίνουν κυρίαρχη κατηγορία παρακίνησης;

Μονάδες 8ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1 Από τις δευτερεύουσες επιχειρησιακές λειτουργίες να περιγράψετε αυτή των ∆ηµοσίων Σχέσεων.

Μονάδες 12

Β.2 Τι υποστήριζε η θεωρία που ονοµάστηκε Κίνηµα των Ανθρώπινων Σχέσεων (Μονάδες 6), πού εστιάζονταν οι κατηγορίες για το επιστηµονικό Μάνατζµεντ (Μονάδες 4) και τι προέκυψε από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις το 1920; (Μονάδες 8)

Μονάδες 18

Β.3 Να αναφέρετε τους παράγοντες που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας και να αναπτύξετε τον Ηγέτη.

Μονάδες 20Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου