Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

8ο. Γενικό Διαγώνισμα

ΑΡΧΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΓΔΟΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

Α.1 Η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι ανεξάρτητη από τη λειτουργία του προγραμματισμού.
Μονάδες 4
Α.2 Στο εξουσιοδοτικό πρότυπο ηγεσίας, ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι πολύ περιορισμένος.
Μονάδες 4
Α.3 Η επιχείρηση εκφράζει ένα τρόπο ατομικής δράσης.
Μονάδες 4
Α.4 Οι λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης είναι αυτοί που επίσημα διατυπώνονται στο καταστατικό της.
Μονάδες 4
Α.5 Τα λειτουργικά προγράμματα δράσης περιλαμβάνονται στη λειτουργία του προγραμματισμού του Management.
Μονάδες 4
Α.6 Οι δίκαιες ανταμοιβές του εργαζομένου είναι στοιχείο της βασικής λογικής της θεωρίας των προσδοκιών.
Μονάδες 4

Στις παρακάτω προτάσεις, από Α7 µέχρι και Α9, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.7 Μία από τις ενέργειες της εμπορικής λειτουργίας είναι:
α. η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών.
β. η συνεχής παρακολούθηση των αποθεμάτων.
γ. η εξεύρεση κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας.
δ. ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών.
Μονάδες 6

Α.8 Η έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας των ανθρώπων , είτε ως πομποί είτε είναι δέκτες , αποτελεί πηγή:
α. των φυσιολογικών εμποδίων.
β. των ψυχοσυγκινησιακών εμποδίων.
γ. των περιβαντολογικών εμποδίων.
δ. όλων των παραπάνω εμποδίων.
Μονάδες 6
Α.9 Ο ηγέτης:
 α. ελέγχει.
β. εμπνέει φόβο.
γ. διορίζεται.
δ. περνά όραμα.
Μονάδες 6

Α.10 Να περιγράψετε τις ανάγκες για ασφάλεια και τους κανόνες-διαδικασίες-μέθοδοι, όπως αυτές αναφέρονται στη θεωρία του A. Maslow.
Μονάδες 8

ΟΜΑ∆Α Β΄

Β.1 Από τα στοιχεία που εντάσσονται στο γενικό (εξωτερικό) περιβάλλον της επιχείρησης να περιγράψετε το οικονομικό περιβάλλον (μονάδες 4), το νομικό περιβάλλον (μονάδες 3), το κοινωνικό περιβάλλον (μονάδες 4) και το οικολογικό περιβάλλον (μονάδες 4).
Μονάδες 15

Β.2 α. Τι γνωρίζετε για την έννοια της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης;
Μονάδες 9
β. Πώς συνδέεται η παραγωγικότητα της επιχείρησης με την ανταγωνιστικότητά της;
Μονάδες 6

Β.3 α. Τι γνωρίζετε για την παθητική ακρόαση.
Μονάδες 8
β. Τι γνωρίζετε για την ενεργητική ακρόαση
Μονάδες 12

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου